KOMTERM Morava, s.r.o.

Vznikl v roce 2008, kdy byla do skupiny KOMTERM začleněna společnost Energetika TATRA, a.s. a působí na celém území Moravy, zajišťuje dodávku energií zejména pro aglomeraci Kopřivnice.

Základní informace
Standardy a kvalita
Aktuality
Dokumenty
K10
Kontakty
Základní informace
Standardy a kvalita
Aktuality
Dokumenty
K10
Kontakty
 • Cíle

  Cíle integrovaného systému managementu pro rok 2014

  Dne 28.01.2014 byly vedením společnosti KOMTERM Morava, s. r. o. schváleny cíle Integrovaného systému managementu pro rok 2014. Cíle jsou sestaveny tak, aby integrovaly požadavky na kvalitu dle ISO 9001, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci dle ISO18001 (OHSAS) a životní prostředí dle ISO 14001. Splnění cíle tedy vždy podpoří určitým způsobem každou ze sledovaných oblastí. Cíle jsou podrobněji rozpracovány do programů. Mezi základní cíle společnosti pro rok 2014 patří např.:

  • Vybudovat efektivní systém řízení metrologie.
  • Vytvořit efektivní systém správy a obsluhy externích energetických jednotek.
  • Realizovat revitalizaci vybrané zdvihací techniky.
  • Provést revitalizaci měřicí techniky na kotli K5
  • Zavedení jednotného sytému nakládání s vybranými druhy odpadů na provozovně Kopřivnice
 • Řešení spotřebitelských sporů 

  V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu , který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Energetický regulační úřad

  Adresa:  Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

  Telefon: 564 578 666 - ústředna

  Fax:       564 578 640 - centrální fax - podatelna

  E-mail:   podatelna@eru.czeru@eru.cz nebo ve tvaru jmeno.prijmeni@eru.cz;

  ID datové schránky ERÚ:  eeuaau7

  Dokumenty

 • Na základě vyhlášky č. 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu §6 odst. 2) a 3) oznamujeme ukončení „havarijního odběrového stupně“, který znamená obnovení dodávky plynu do odběrných míst skupiny všech zákazníků v části lokální distribuční soustavy. Obnovení dodávky plynu bylo zahájeno v úterý 10. ledna 2017 v 10:00 hod. Dodávka plynu byla obnovena po hlavní uzávěry plynu na vstupech do odběrných plynových zařízení všech odstavených odběratelů. Obnovení dodávek plynu do jednotlivých objektů bude probíhat pouze za účasti zákazníků.

 • Elektřina

  Pravidla provozování lokálních distribučních soustav

  Havarijní plán elektrické energie

  Dodržování ukazatelů kvality dodávek a služeb

  Podmínky dodávky a distribuce elektřiny

  Plyn

  Řád provozovatele distribuční soustavy

  Plán rozvoje distribuční soustavy

  Výkaz dodržování standardů

 • USAZENÍ PARNÍHO KOTLE K10 V KOPŘIVNICI

  12. a 13. září 2013 za přítomnosti 120 metrového jeřábu s nosností 360 tun a Kopřivnické kabelové televize probíhalo usazení parního kotle K10 na spalování biomasy v areálu TATRA.

  Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších stavebních akcí naší společnosti, nejen co do rozsahu a technologické náročnosti, ale i samotného významu pro město Kopřivnice.

   

  Dokument ze stavby biomasového kotle pořízený KTK (Kabelová televize Kopřivnice)

  http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/20-zari-2013/

  http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/31-ledna-2014

 • Kontaktní osoby

  Pozice Telefon GSM E-mail
  Ing. Milan Jedlička jednatel +420 597 075 525  +420 731 669 802  milan.jedlicka@komterm.cz
  Ing. Vladislav Tesař výkonný manažer +420 547 212 015 +420 606 650 938 vladislav.tesar@komterm.cz
  Poruchová služba +420 597 075 571 +420 731 669 897 dispecink.morava@komterm.cz
  Zákaznická linka +420 547 212 015 moravia@komterm.eu

  Další důležité kontakty naleznete v sekci Kontakty