Energetický management

Cílem energetického managementu je poskytovat vedoucím pracovníkům údaje o energetické náročnosti výrobků v požadované formě pro manažerské rozhodování.

Základní informace
FAQ
Poptávka
Základní informace
FAQ
Poptávka
  • Energetický management zahrnuje

    • Analýzu technologického zařízení
    • Zpracování cílového konceptu
    • Zpracování projektové dokumentace osazení měřidel a jejich komunikace
    • Realizaci osazení měřidel a napojení do technologického informačního systému skupiny KOMTERM
    • Vizualizaci dat dle cílového konceptu a zajištění přístupu k nim přes webový portál
    • Garanci za pravdivost, aktuálnost, bezpečnost, dostupnost a archivaci zpracovávaných dat
    • Servis instalovaných měřidel
    • Analytickou podporu pro interpretaci získaných dat
    • Návrh technických opatření úsporného charakteru

    Výhody energetického managementu

    • Investice do instalace měřidel je hrazena skupinou KOMTERM a splácena formou poskytované služby
    • KOMTERM garantuje správnost topologie měření, a tím i dosažené výsledky
    • KOMTERM poskytuje data zpracovaná v agregované podobě pro manažerské potřeby
    • Zákazník nepotřebuje žádný personál pro správu měřidel, informačního systému, serverů, SW, zálohování a vyhodnocování naměřených dat

    Funkce energetického managementu

    • Technický controlling - vyhodnocení energetické náročnosti na výrobek, produkt, objekt, středisko dle požadavků zákazníka v různých časových osách
    • Normovaná energetická náročnost - stanovení normované spotřeby a porovnávání naměřených dat s touto spotřebou
    • Hodnocení výroby - sledování vytížení výroby a porovnávání s maximální kapacitou
    • Rozúčtování a fakturace - zpracování podkladů pro fakturaci jiným subjektům za jednotlivé energie
    • Odběrové diagramy - vyhodnocení skutečných odběrů a jejich porovnání s nasmlouvanými tarify

     

    Schéma energetického managementu

  • Jaké výhody nám může přinést energetický management (EM) a sledování energetické náročnosti?

    Nikdo nepochybuje, že kvalitní účetnictví a controlling jsou prvkem dobrého hospodaření. Problém nastává, když jsou materie, či media obtížněji měřitelná a tak převoditelná do účetních jednotek.
    Proto kvalitní měření energie a vyhodnocení vztahu naměřených údajů a výsledků ke konkrétní činnosti je důležitým nástrojem řízení.
    Zavedení EM tak výrazným způsobem přispěje k odhalení provozních rezerv v úsporách energie, k dodržování technologické kázně a tím i zajištění kvality výsledného produktu.

    Proč zavedení energetického managementu svěřit externí firmě?

    Měření energií a zejména efektivní zpracování naměřených údajů je oborem, ve kterém se zhodnocují znalosti řady specialistů: energetika, projektování, přenos dat, zpracování a archivace dat, znalosti web aplikací, matematické zpracování naměřených údajů a analýza výsledků.
    Není efektivní, aby i velká společnost zaměstnávala tolik odborníků vedle své hlavní činnosti. Zajistit pro ně dostatek projektů, na kterých by získali zkušenosti k dalšímu využití, vede ke změně zaměření firmy.
    Proto je výhodnější soustředit se na definici zadání, ke které jsou potřebné důkladné znalosti výrobních technologií, jejich parametrizace a otázky spojené s energetickou náročností svěřit specializované firmě.

    V čem je výhodný koncept společnosti KOMTERM umožňující využití energetického managementu jako služby?

    Klient nemusí zaměstnávat tým specialistů a nemusí si pořizovat složitá zařízení z vlastních investičních prostředků. I údržba měřicích soustav je náročná na znalosti a prostředky.
    Je výhodnější, když celou soustavu pořídí specializovaná firma, udržuje ji a klientovi poskytuje vybrané soubory dat přes web aplikaci. Řídící pracovníci klienta se mohou soustředit na firemní zaměření a k jeho úspěšnému řízení jen využívat poskytnutá data. Úhrada za vynaložené investiční prostředky a průběžnou službu se provádí pravidelnými splátkami.

    Může klient v průběhu trvání smlouvy o zajištění energetického managementu ukončit její platnost?

    Každou smlouvou lze měnit dodatky, včetně jejího ukončení. Klient může měnit své výrobní technologie, topologii sledovaných energetických center apod. V těchto případech lze pomocí dodatků měnit smlouvu a upravovat původně sjednaný koncept.
    V případě zrušení služby musí klient uhradit zůstatkovou hodnotu měřící a přenosové soustavy. Výše této úhrady je závislá na délce předchozího využívání energetické služby.

  • Spojíme se s Vámi a vytvoříme nabídku na míru Vašim potřebám, stačí vyplnit nezbytné údaje:

     kW
     m3/t