Vznik společnosti KI Energo, s.r.o.

Na základě spolupráce společností KOMTERM, a.s. a IVITAS, a.s.vznikl nový společný podnik KI Energo, s.r.o. Smyslem tohoto partnerství je nabídnout zákazníkům kotle na spalování uhelného multiprachu v rozsahu od 2 do 5 MW příkonu, které budou plnit emisní limity i po roce 2018. Ideální zamýšlené nasazení je v průmyslových podnicích  s celoročním technologickým odběrem tepla nebo jako základ do soustav CZT. Hlavní výhodou oproti plynovým kotelnám je mnohem vyšší jistota udržení ceny tepla po dobu životnosti projektu. Cena tepla ze zdoje vychází srovnatelně s plynovými variantami kotelen i při současně nejnižších cenách plynu za poslední roky.