KOPŘIVNICKÉ DNY TECHNIKY 4.-5.6.2016

Tak jako v předchozích dvou letech jsme se i letos účastnili Dnů techniky. Teplé a klidné počasí vydrželo a podpořilo, tak jako předchozí roky, vysokou návštěvnost celé akce. Na stánku KOMTERMU návštěvníky nejvíce lákalo vyzkoušet DYNAMO NA LIDSKÝ POHON. Jednalo se o větší a menší kolo, která šlapáním vyrábí el. energii (bezpečné napětí)  a jsou napojená na interaktivní panel (spínače, žárovky, ventilátory). Dalším exponátem byla OZUBENÁ KOLA – šlo o přenos energie pomocí ozubených kol,  montáž a demontáž dřevěného soukolí a jeho roztočení. Mladší návštěvníci stavěli puzzle s obrázkem parní turbíny, nebo vybarvovali omalovánky. Všichni soutěžící byli odměněni a tak se polygon díky vznášejícím se balónkům opět proměnil v zeleno-fialové pole. Tradičně velkou pozornost si získal funkční model parního stroje s malým generátorem k výrobě elektřiny na kterém jsme v miniaturním měřítku demonstrovali výrobu elektřiny a tepla pro odběratele v Kopřivnici.